Velkommen til Tunø 
- en bilfri ø i Kattegat.
Tunø ligger mellem Samsø og Jylland Færgeforbindelsen går via Hov, hvor Tunøfærgen har hjemsted. Sejltiden tager en time. En god havn, dejlig teltplads og badestrand kan Tunø også byde på. 
Tunø har en sjælden, smuk og afvekslende natur med stejle klinter, strandenge og helt urørt mose og skovarealer, det højeste punkt er Bjerget med sine 24 meter, hele øen er på ca. 3,5 km2 og der er en sti øen rundt. I dag har Tunø 118 fastboende.
 
Tunø Kirke 
er fra 1300-tallet, og i 1801 blev der i det i det hvide kirketårn monteret et lampefyr, som i 1846 blev erstattet af et linseapparat. I forbindelse med ændringen til vinkelfyr i 1906 blev tårnet forhøjet. I 1921 fik fyret installeret blaugasbrænder og til hjælp for fiskerierhvervet fik fyret i 1923 indlagt en hvid vinkel, der angav sejlretningen til Tunø havn.
 
 

KALENDEREN marts 

fredag den 9. marts
Ølykkecentret: Fodterapeut
Anette Tolstrup (20 72 08 71)

lørdag den 10. marts
10.00 Ølykkecentret: Generalforsam-
ling Tunø Kogræsserforening
14.00 Ølykkecentret: Generalforsam-
ling Ø-træning

tirsdag den 13. marts
19.00 Skolen: Foredrag

lørdag den 17. marts
14.00 Forsamlingshuset: Banko
 
søndag den 18. marts
11.00 Tunø Kirke: Gudstjeneste
v/Mette Sørensen

mandag den 19. marts
10.00 Ølykkecentret: Ekstraordinær
generalforsamling Ølykkecentret

tirsdag den 20. marts
19.00 Skolen: Foredrag

torsdag den 22. marts
19.00 Ølykkecentret: Generalforsam-
ling Tunø Avis

fredag den 23. marts
19.15 Ølykkecentret: Generalforsam-
lling Tunø Bådlaug

søndag den 25. marts
11.00 Skolen: Ekstraordinær Generalf.
12.30 Skolen: Generalforsamling
Tunø Beboerforening

torsdag den 29. marts
11.00 Tunø Kirke: Gudstjeneste
v/Gregers Knudsen

lørdag den 31. marts
11.00 Thunø Kro: Generalforsamling
Grundejerforening Revet

søndag den 1. april
11.00 Tunø Kirke: Gudstjeneste
v/Gregers Knudsen
Deadline for indlæg til avisen

onsdag den 4. april
09.30 Tunø Skole: Erhvervs-træf
Tunø Erhvervsforening

torsdag den 5. april
10.00 Stenhuset: Redaktionsmøde

lørdag den 7. april
17.00 Forsamlingshuset: Madlørdag

onsdag den 11. april
Tunø Avis udkommer

 Om Tunø Avis
Tunø Avis er en lokal avis for Tunø. Den udkom første gang den 25. januar 1993. Siden er Tunø Avis udkommet først hver anden uge, men siden 1.juli 1999, udkom den hver 4 uge, normalt med 8 sider i formatet A4.
Nu udkommer den den 1. onsdag i hver måned (dog ikke i januar, maj og september) . Avisen kan også modtages som PDF fil.
 

Læs november  2014 
udg. afTunø Avis.
KLIK HER


Abonnement
Avisen som PDF fil
kr. 140,00 for et år /9 nr. 
Mere info: KLIK HER  
 
 

 
 
                       
Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk