Velkommen til Tunø 
- en bilfri ø i Kattegat.
Tunø ligger mellem Samsø og Jylland Færgeforbindelsen går via Hov, hvor Tunøfærgen har hjemsted. Sejltiden tager en time. En god havn, dejlig teltplads og badestrand kan Tunø også byde på. 
Tunø har en sjælden, smuk og afvekslende natur med stejle klinter, strandenge og helt urørt mose og skovarealer, det højeste punkt er Bjerget med sine 24 meter, hele øen er på ca. 3,5 km2 og der er en sti øen rundt. I dag har Tunø 118 fastboende.
 
Tunø Kirke 
er fra 1300-tallet, og i 1801 blev der i det i det hvide kirketårn monteret et lampefyr, som i 1846 blev erstattet af et linseapparat. I forbindelse med ændringen til vinkelfyr i 1906 blev tårnet forhøjet. I 1921 fik fyret installeret blaugasbrænder og til hjælp for fiskerierhvervet fik fyret i 1923 indlagt en hvid vinkel, der angav sejlretningen til Tunø havn.
 
 

KALENDEREN februar 

TIRSDAG DEN 6. FEBRUAR
19.00 Skolen: Foredrag

ONSDAG DEN 7. FEBRUAR
Skorstensfejeren kommer til Tunø

TORSDAG DEN 8. FEBRUAR
18.00 Ølykkecentret: Fællesspisning
Ø-træning

LØRDAG DEN 17. FEBRUAR
14.00 Forsamlingshuset
Banko

SØNDAG DEN 18. FEBRUAR
11.00 Tunø Kirke: Gudstjeneste
v/Gregers Knudsen

TIRSDAG DEN 20. FEBRUAR
19.00 Skolen: Foredrag

SØNDAG DEN 25. FEBRUAR
Deadline for indlæg til avisen

TIRSDAG DEN 27. FEBRUAR
10.00 Stenhuset: Redaktionsmøde
19.00 Skolen: Foredrag

LØRDAG DEN 3. MARTS
17.00 Forsamlingshuset:
Madlørdag

SØNDAG DEN 4. MARTS
11.00 Tunø Kirke: Gudstjeneste
v/Hanna Nissen (86 55 60 50)

ONSDAG DEN 7. MARTS
Tunø Avis udkommer

FREDAG DEN 9. MARTS
Ølykkecentret: Fodterapeut
Anette Tolstrup (20 72 08 71)

LØRDAG DEN 10. MARTS
10.00 Ølykkecentret: Generalforsamling
Tunø Kogræsserforening
14.00 Ølykkecentret: Generalforsamling
Ø-træning

 Om Tunø Avis
Tunø Avis er en lokal avis for Tunø. Den udkom første gang den 25. januar 1993. Siden er Tunø Avis udkommet først hver anden uge, men siden 1.juli 1999, udkom den hver 4 uge, normalt med 8 sider i formatet A4.
Nu udkommer den den 1. onsdag i hver måned (dog ikke i januar, maj og september) . Avisen kan også modtages som PDF fil.
 

Læs november  2014 
udg. afTunø Avis.
KLIK HER


Abonnement
Avisen som PDF fil
kr. 140,00 for et år /9 nr. 
Mere info: KLIK HER  
 
 

 
 
                       
Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk