Tunø / Tunø kirke

Tunø kirke

Tunøs præster.

Tunø kirke og Fyrtårn.

Tunø kirkes alterkalk.

Tunø kirke


Man ved ikke hvornår Tunø Kirke først blev opført. Kong Valdemar Sejr overdrog under et ophold i 1216 Tunø til Århus Domkirke, som tog initiativ til at opføre en kirke omkring år 1300. Selve koret tyder på at have dannet kirke tidligere. Der har senere været mange udvidelser og restaueringer. Især tårnet er blevet repareret mange gange, inden farvandsdirektoratet forhøjede det til 31 meter og indrettede det til fyrtårn i 1801. .Der er mange der vælger at blive gift i Tunø Kirke, men har man
ikke en særlig tilknytning til Tunø koster det kr. 1500,00.
Henvendelse til Tunøs præster
Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk