Om Tunø Avis

Tunø Avis er en lokal avis for Tunø. Den udkom første gang den 25. januar 1993. Siden er Tunø Avis udkom-
met først hver anden uge, men siden 1.juli 1999, ud- kom den hver 4. uge, normalt med 8 sider i formatet A4.
Nu udkommer den den 1. onsdag i hver måned (dog ikke i januar, maj og september) . Avisen kan også modtages som PDF fil.

Abonnement: tunoe.avis@mail.dk
Avisen som PDF fil kr. 140,00 for et år /9 nr.
 

KALENDEREN december og Januar:

TORSDAG DEN 13. DECEMBER
18.00 Ølykkecentret: Ø-træning
Fællesspisning

LØRDAG DEN 22. DECEMBER
14.00 Tunø Skole: Juletræsfest
Tunø Købmandsgård
 
MANDAG DEN 24. DECEMBER
16.00 Tunø Kirke: Julegudstjeneste
v/Gregers Knudsen
 
TORSDAG DEN 10. JANUAR
18.00 Ølykkecentret: Ø-træning
Fællesspisning
 
FREDAG DEN 11. JANUAR
Ølykkecentret: Fodterapeut
Anette Tolstrup (20 72 08 71)
 
SØNDAG DEN 20. JANUAR
11.00 Tunø Kirke: Gudstjeneste
v/Hanna Nissen (86 55 60 50)
 
SØNDAG DEN 27. JANUAR
Deadline for indlæg til avisen
 
TORSDAG DEN 31. JANUAR
10.00 Stenhuset: Redaktionsmøde
 
ONSDAG DEN 6. FEBRUAR
Tunø Avis udkommer

Tunø - en bilfri ø i Kattegat.
Tunø ligger mellem Samsø og Jylland Færgeforbindelsen går via Hov, hvor Tunøfærgen har hjemsted. Sejltiden tager en time. En god havn, dejlig teltplads og badestrand kan Tunø også byde på. Tunø har en sjælden, smuk og afvekslende natur med stejle klinter, strandenge og helt urørt mose og skovarealer, det højeste punkt er Bjerget med sine 24 meter, hele øen er på ca. 3,5 km2 og der er en sti øen rundt. I dag har Tunø ca.115 fastboende.

Tunø Kirke
er fra 1300-tallet, og i 1801 blev der i det i det hvide kirketårn monteret et lampefyr, som i 1846 blev erstattet af et linseapparat. I forbindelse med ændringen til vinkelfyr i 1906 blev tårnet forhøjet. I 1921 fik fyret installeret blaugasbrænder og til hjælp for fiskerierhvervet fik fyret i 1923 indlagt en hvid vinkel, der angav sejlretningen til Tunø havn.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk