Om Tunø Avis

Tunø Avis er en lokal avis for Tunø. Den udkom første gang den 25. januar 1993. Siden er Tunø Avis udkom-
met først hver anden uge, men siden 1.juli 1999, ud- kom den hver 4. uge, normalt med 8 sider i formatet A4.
Nu udkommer den den 1. onsdag i hver måned (dog ikke i januar, maj og september) . Avisen kan også modtages som PDF fil.

Abonnement: tunoe.avis@mail.dk
Avisen som PDF fil kr. 140,00 for et år /9 nr.
 

KALENDEREN Oktober:

lørdag den 6. oktober
13.00 Forsamlingshuset: Madlørdag

søndag den 7. oktober
09.00 Kirketur til fastlandet
v/Hanna Nissen (86 55 60 50)

tirsdag den 9. oktober
19.00 Tunø Skole: Foredrag

tirsdag den 16. oktober
10.30-15.00 Skolen: Tryk på Tunø

torsdag den 18. oktober
19.00 Ølykkecentret: Informations-
møde Tunø Beboerforening

lørdag den 20. oktober
14.00 Forsamlingshuset: Banko

søndag den 21. oktober
11.00 Tunø Kirke: Gudstjeneste
v/Gregers Knudsen

tirsdag den 23. oktober
19.00 Tunø Skole: Foredrag

søndag den 28. oktober
Deadline for indlæg til avisen

tirsdag den 30. oktober
10.00 Stenhuset: Redaktionsmøde
13.00 Ølykkecentret: Ekstraordinær
generalforsamling Tunø Erhvervsforening
19.00 Tunø Skole: Foredrag

torsdag den 1. november
18.00 Ølykkecentret: Mad Ø-træning

lørdag den 3. november
13.00 Forsamlingshuset: Madlørdag

søndag den 4. november
19.00 Tunø Kirke: Alle Helgen
v/Hanna Nissen (86 55 60 50)

tirsdag den 6. November
19.00 Tunø Skole: Foredrag

onsdag den 7. november
Tunø Avis udkommer

torsdag den 8. November
19.00 Lokalcenter Trøjborg:
Generalforsamling i Tunø Festival

fredag den 9. november
Ølykkecentret: Fodterapeut
Anette Tolstrup (20 72 08 71)

Tunø - en bilfri ø i Kattegat.
Tunø ligger mellem Samsø og Jylland Færgeforbindelsen går via Hov, hvor Tunøfærgen har hjemsted. Sejltiden tager en time. En god havn, dejlig teltplads og badestrand kan Tunø også byde på. Tunø har en sjælden, smuk og afvekslende natur med stejle klinter, strandenge og helt urørt mose og skovarealer, det højeste punkt er Bjerget med sine 24 meter, hele øen er på ca. 3,5 km2 og der er en sti øen rundt. I dag har Tunø ca.115 fastboende.

Tunø Kirke
er fra 1300-tallet, og i 1801 blev der i det i det hvide kirketårn monteret et lampefyr, som i 1846 blev erstattet af et linseapparat. I forbindelse med ændringen til vinkelfyr i 1906 blev tårnet forhøjet. I 1921 fik fyret installeret blaugasbrænder og til hjælp for fiskerierhvervet fik fyret i 1923 indlagt en hvid vinkel, der angav sejlretningen til Tunø havn.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk