Om Tunø Avis

Tunø Avis er en lokal avis for Tunø. Den udkom første gang den 25. januar 1993. Siden er Tunø Avis udkom-
met først hver anden uge, men siden 1.juli 1999, ud- kom den hver 4. uge, normalt med 8 sider i formatet A4.
Nu udkommer den den 1. onsdag i hver måned (dog ikke i januar, maj og september) . Avisen kan også modtages som PDF fil.

Abonnement: tunoe.avis@mail.dk
Avisen som PDF fil kr. 140,00 for et år /9 nr.
 

KALENDEREN juli:

 
ONSDAG DEN 4. JULI
Tunø Avis udkommer

TORSDAG DEN 05. JULI
12.30 Tunø Festival: Åbning

FREDAG DEN 13. JULI
Ølykkecentret: Fodterapeut
Anette Tolstrup (20 72 08 71)

SØNDAG DEN 15. JULI
11.00 Tunø Kirke: Gudstjeneste
v/Gregers Knudsen

SØNDAG DEN 22. JULI
Deadline for indlæg til avisen

TIRSDAG DEN 24. JULI
10.00 Stenhuset: Redaktionsmøde

SØNDAG DEN 29. JULI
11.00 Tunø Kirke: Gudstjeneste
v/Gregers Knudsen

ONSDAG DEN 1. AUGUST
Tunø Avis udkommer

SØNDAG DEN 5. AUGUST
20.00 Tunø Havn: Visens Skib2.30 Tunø Festiva
 

Tunø - en bilfri ø i Kattegat.
Tunø ligger mellem Samsø og Jylland Færgeforbindelsen går via Hov, hvor Tunøfærgen har hjemsted. Sejltiden tager en time. En god havn, dejlig teltplads og badestrand kan Tunø også byde på. Tunø har en sjælden, smuk og afvekslende natur med stejle klinter, strandenge og helt urørt mose og skovarealer, det højeste punkt er Bjerget med sine 24 meter, hele øen er på ca. 3,5 km2 og der er en sti øen rundt. I dag har Tunø ca.115 fastboende.

Tunø Kirke
er fra 1300-tallet, og i 1801 blev der i det i det hvide kirketårn monteret et lampefyr, som i 1846 blev erstattet af et linseapparat. I forbindelse med ændringen til vinkelfyr i 1906 blev tårnet forhøjet. I 1921 fik fyret installeret blaugasbrænder og til hjælp for fiskerierhvervet fik fyret i 1923 indlagt en hvid vinkel, der angav sejlretningen til Tunø havn.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk