Tunø / Lokalhistorie / Lidt om telefonens historie på Tunø

Lidt om telefonens historie på Tunø

af Lis Bertelsen .

På Tunø var telefonen i lighed med postbåden en vigtig del af forbindelsen til fastlandet. Den første telefon på Tunø blev oprettet på Tunø Skole i 1895. Det var en klokke med snor som gik over til Mathilde Dommergaards hjem (Hovedgaden 18), og så skulle hun løbe ud med en tilkaldelse som det hed.

Senere blev der central hos Chresten Kjeldsen i Helga Hansens hus.
Derefter kom den til Theodor Kjeldsen, Hovedgaden 28. 
Da Theodor Kjeldsen døde i 1951, overtog Svend Dommergaard centralen og havde den frem til automatiseringen i 1974.
Fra 1895 og frem til 1952 var det Statstelefon, og blev fra 1952 overtaget af Jydsk Telefon.
I 1949 var der 21 abonnenter, og i 1952 var der 20. 
I 1981 var der 100 abonnenter, og nu i 2004 er der 104.

I de første år foregik forbindelsen med omverdenen via Samsø. 
Samarbejdet fungerede ikke særlig godt, da man var uenige om betalingen for tilkaldelser.
I det hele taget anså Samsø samarbejdet med Tunø for uvæsentligt.
I 1952-53 lagde Jydsk Telefon kabel til Jylland, og i 1961 forsvinder telefonpælene da der bliver lagt kabel i jorden.

Centralen var også telegrafstation, og at stave sig igennem et tysk telegram var ikke nogen helt let opgave, i hvert fald ikke når man aldrig havde lært tysk.
I gavlen (Hovedgaden 28) ned mod købmanden var der en telefonboks, og når samtalen var slut, skulle man ud og afkræve betaling, 1 kr. og 27 øre for tre minutter til Århus.
I 1972 blev telefonboksen lukket af, og der kom en mønttelefon.

Så i 1974 var det slut:
Tunø central blev som den sidste af Jydsk Telefons centraler automatiseret.

Mønttelefonen blev i huset på Hovedgaden 28 til 1986 og blev så erstattet af en boks uden for købmanden.

Lis B. 

 

Bragt i Tunø Avis 2004 .


Opdateret d. 7.3.2005 

Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk