/ Store træer på Tunø : Pilen

Store træer på Tunø : Pilen

af Hannelore Heitman .

Fotoet viser et ca. 20 meter højt piletræ, som står på Mortensminde. I dag ser den desværre ikke sådan ud . I orkanen flækkede den, halvdelen er væltet. Om resten får lov til at blive stående og bevise den særlige livskraft, som er et kendetegn for piletræer? Vi får se
 

Der findes mange sorter af pil. I Norden og op i Alperne gror dværgene: Stammen forgrener sig nede i jorden og hvert år skyder den grenene op til overfladen.En sølvpil eller kurvepil derimod kan få en højde op til 25 meter og en alder af 120 år.
Derfor kan man antage, at Ivans træ nærmer sig de 100 år. 
Dette bliver bekræftet af et minde Ivan har fra sin barndom:"Jeg husker tydeligt, at jeg som lille dreng klatrede op i træet. Så højt op, at jeg mente, jeg ikke kunne komme ned. Og jeg græd. Min tante sagde "Kan du komme op, så kan du også komme" og det kom jeg da, i hvert fald er jeg jo på jorden nu." Altså må træet allerede for 60 år siden har haft en rimelig størrelse. 
I forgangne tider blev skuddene af piletræer skåret af hvert år eller hvert anden. Der fandtes mange vigtige anvendelsesmuligheder: De dannede skelet for udfyldningen af fagene i bindingsværkshuse, de tjente til afstivning af bredderne ved bække og søer, kurve blev flettet, gederne fodret, haver og marker indhegnet, sivene til at dække taget med blev bunden sammen, fattige folk brugte dem endda som snørebånd. 
I vores tid er det økologerne, der har opdaget nye anvendelsesmuligheder for piletræer. I relativ kort tid danner pil en stor biomasse, som kan høstes og anvendes som CO2 neutral brændsel. Dette kombineret med et renseanlæg, hvor husholdningsspildevand bliver ført igennem en beplantning af pil og derved bliver renset, er økologi i topklasse.
Store træer indgyder respekt og ærefrygt. Et levende væsen, som er ældre end man selv, som var der allerede før jeg selv var født og er der endnu (måske) efter min død. 
Derfor er det ikke underligt, at træer tit indgår i mytologien, hvor de kan være bosted for naturvæsener (hyllemor) eller bliver bragt i sammenhæng med et bestemt menneskes skæbne.
Mads Lidegaard fortæller i sin bog "Danske træer fra sagn og tro" en kun ti år gammel historie om et piletræ: 
"I Nærumgårds park stod en gammel pil. Den tidligere forstander havde knyttet sin livsskæbne til pilen og sagt, at når den faldt ville også han dø. Han blev imidlertid pensioneret og flyttede fra stedet, men som årene derefter gik, hældede den gammel pil mere og mere. Skovfogden ville fælde den, men gartneren sagde nej, for det ville være at slå den gamle forstander ihjel. En morgen i 1984 kom gartneren ud i parken og fandt pilen væltet, og han blev med det samme urolig og gik op på kontoret for at berette, hvad han havde set. Her havde man just fået telefonbesked om, at den gamle forstander var død samme nat." 

Hannelore

Bragt i Tunø Avis nr. 5 den 26. april 2000 .
Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk