/ Vandsalamander

Vandsalamander

Oplev vandsalamander på nært hold

I "de gode gamle dage" var det meget almindeligt at se vandsalamandre i småvandhuller, mergelgrave og lignende overalt i Danmark. Siden er mange af hullerne fyldt op, groet til eller forurenet, og det er derfor ikke så almindeligt mere at se en salamander. Men sådan er det ikke på Tunø! Her er der fortsat en særdeles god bestand bl.a. i gadekæret.
Er man ikke forsynet med fangstnet, er det bedste sted at se salamander dog ikke gadekæret men et meget lille vandhul beliggende ved nordkysten umiddelbart vest for skoven.
Med en kikkert og lidt tålmodighed vil man i reglen let kunne se adskillige salamandre svømme rundt i vandhullet. Det drejer sig om arten: lille vandsalamander. Prøv med forskellige placeringsmuligheder, for at finde det sted, hvor lysets refleksioner i vandoverfladen er mindst. Det er et forunderligt syn. 
Her må det være på sin plads med et lille hjertesuk. Det lille vandhul er ved at gro til i dunhammer, og det vil være meget synd, hvis denne optimale salamanderlokalitet og -oplevelse går tabt. Derfor vil jeg appellere til, at nogen - i samarbejde med ejeren naturligvis - tager initiativ til en nænsom fjernelse af en del af dunhamrene, så i hvert fald halvdelen af vandfladen kan blive fri og soleksponeret. 
Oprensningen bør finde sted om efteråret, hvor hovedparten af salamandrene har forladt hullet og er gået i vinterhi.

Søren Højager

Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk