Tunø / Var Tunø mellemstation under krigen?.

Var Tunø mellemstation under krigen?

Denne artikel stammer fra Tunø Avis den 25. november 1998

Anne Franks dagbog fortæller historien om en jødisk pige, der ikke kom væk fra Amsterdam under den nazistiske jødeforfølgelse under 2. Verdenskrig. Men andre tog flugten, og en hårdnakket påstand går ud på, at nogle af de jødiske børn fra Amsterdam kom til Sverige - via Tunø.

Da jeg aldrig tidligere har hørt denne historie - og enkelte forespørgsler ikke har givet anledning til andet end skeptisk undren, vil jeg spørge læserne af Tunø Avis, om de skulle kende til en sådan trafik via Tunø?

Min hjemmelsmand er en kontakt i Holland, som for tiden arbejder på en bog om fyrtårne, der har spillet en rolle i historien forskellige steder i verden ud over at vise vej for skibsfarten. Forlydendet går ud på, at børnene skulle være skjult i fyrtårnet på Tunø, inden de kom videre til Sverige, og der skulle foreligge interviews med to nulevende, der var blandt de børn, der kom fra Amsterdam til Sverige. I deres beretninger om flugten nævner de Tunø. Ligeledes skulle der ifølge beretningen foreligge en bekræftelse af denne beretning fra RIOD, Det hollandske nationale institut for dokumentation af krigen.

Det er min hensigt at forsøge at få efterkontrolleret disse oplysninger, fordi det er en interessant detalje i Tunøs og fyrtårnets historie. Umiddelbart er der flere ting, der gør historien utroværdig: For det første må det være mere end almindeligt besværligt at gemme sig i fyrtårnet, og flugtruten virker heller ikke særlig logisk (men det kunne selvfølgelig være en del af fidusen). På den anden side forekom der under krigen mange sære ting, og det kunne interessere mig meget, om nogen kunne bidrage med ekstra lys over denne sag, så enhver der mener at have hørt noget om jødiske børn i Tunøs fyrtårn må meget gerne give en lyd fra sig.

Steen Venbjerg 1998


Opdateret d. 13.7.2006

Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk