/ Vi tager tjek på Danmarks pattedyr

Vi tager tjek på Danmarks pattedyr

Tidligere kommuneingeniør og amatørzoolog Jens Svendsen fra Christiansfeld har været på Tunø for at finde mus. Men enten er musebestanden lav, eller også havde de gemt sig godt, for han fandt ingen.Af Jens Svendsen

Udbredelsen af Danmarks pattedyr bliver i øjeblikket undersøgt. Ansvarlig for undersøgelsen er bl.a. Naturhistorisk Museum, Århus og Zoologisk Museum, København. Bag undersøgelsen står en række forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser, Statens Skadedyrlaboratorium m.fl.
I forbindelse med undersøgelsen er der koblet et stort antal frivillige, ligesom man opfordrer alle borgere til at indberette oplysninger om de let genkendelig pattedyr som egern, pindsvin, ræve, grævling m.fl. ligesom man ønsker indsendt døde dyr, herunder mus.
Det kniber med at få indsamlet oplysninger fra mange af de mindre øer, vi har i Danmark herunder Tunø, hvor der hidtil kun er registreret rådyr, hare og lys husmus.
I håb om at forbedre registreringerne besøgte jeg Tunø i midten af marts måned i år. Jeg boede nogle dage hos Jørgen Hastrup, som er en gammel ungdomsven.
Jeg havde opstillet 14 fælder rundt om på øen, og havde forventet at fange mindst et par arter. Desværre var heldet ikke med mig, og jeg fangede ikke en eneste mus. Flere af de mennesker, jeg talte med under mit ophold fortalte, at de ikke havde fanget ret mange mus i vinter i deres boliger.
Mine fælder opstilles i naturen på forskellige lokaliteter, alt efter hvilke arter jeg eftersøger. Foråret er den periode, hvor der er færest mus i naturen. Der er nemlig et stort frafald i løbet af vinteren, og da der ikke fødes unger i løbet af vinteren, falder bestanden selvfølgelig.
Heldigvis havde jeg nogle skønne dage på Tunø. Mødte kun venlige mennesker og fik lejlighed til at nyde øens pragtfulde natur og dens dyreliv. Især viberne, de mange strandskader og lille vandsalamander, der optrådte i forbavsende stort antal.

Hvis du vil bidrage til, at vi får et bedre kendskab til Tunøs dyreliv, kan du fremsende oplysninger om pattedyr eller fremsende døde dyr (pak dem i en plastikpose og luk den så godt som muligt). Uglegylp fra rovfugle har også interesse - kranier der er i gylpen, kan fortælle hvilke dyr, der er tale om.
Dyr og oplysninger kan fremsendes til:
Dansk Pattedyratlas
Naturhistorisk Museum
Universitetsparken, Bygning 210
8000 Århus C
e-mail:pattedyr@zmuc.ku.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen
til at kontakte mig
Jens Svendsen
Thorsvej 27. 
6070 Christiansfeld
Tlf. 74561425. mobil 20131425
e-mail: jens.svendsen@beskedboks.dk

Jens Svendsen  
Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk